Redovisning

Vi sköter ditt företags redovisning åt dig. Du själv väljer om du vill sköta delar av det eller om vi skall göra allt.
Vi arbetar med:
  • Löpande bokföring
  • Kundreskontra
  • Leverantörsreskontra
  • Fakturering
  • Skattedeklarationer
  • Upprättande av årsboksslut
  • Upprättande av årsredovisning
  • m.m
Kontakta oss så vi kan diskutera vilket som passar just dig bäst. Priset kan vara både fast och rörligt, vilket som passar bäst kommer vi fram till gemensamt.